Petra Diamonds vindt 138.57 ct. diamant

138.57 ct. ruwe diamant in D kleur. Foto: Petra Diamondas
138.57 ct. ruwe diamant in D kleur. Foto: Petra Diamonds

Petra Diamonds Limited heeft in een persbericht de vondst bekend gemaakt van een 138.57 ct. diamant van het type IIa, D colour. Deze diamant werd naar boven gehaald in de Cullinanmijn in Zuid-Afrika. Dit fraaie brok ruwe diamant gaat nog deze maand in de verkoop tijdens een verkoopprocedure, die in Johannesburg wordt gehouden. Ongetwijfeld goed voor enkele miljoenen US dollars.

 

Gemmological Association of Hong Kong: Grading systeem voor jadeïet

Consument en handelaar liggen maar al te vaak met elkaar overhoop over jadeïet. Als iedereen een beetje meedoet, hoeft dat binnenkort niet meer. Dan kunnen we uitlegen hoe het zit. Want de Gemmological Association of Hong Kong heeft een graderingssysteem ontwikkeld voor jadeïet. Belangrijk voor die stad, want sinds de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de handel in jadeït zich hier naar toe verplaatst. De overheid heeft, om die handel in de hand te houden en het consumentenvertrouwen te bevorderen een rits aan regels opgesteld, de Trade Descriptions Ordinance Hong Kong. Nu de vraag naar jadeïet de laatste jaren sterk is toegenomen wordt het gemis aan een graderingsysteem merkbaar.

Het systeem bestaat uit een serie van dertien testen die gerelateerd zijn aan vorm, slijpsel, grootte, gewicht, helderheid en kleurverdeling. Deze werkwijze is hanteerbaar voor de traditionele jadeïet-jade als de omphaciet-jade en kosmochloor-jade. Het graderingscertificaat moet ook aangeven of de aangeboden/geleverde steen een natuurlijke jadeïet is of niet.

Doorbraak in productie groot formaat CVD diamanten

Door Ellen Barrie and Ellen Biermans
HRD Antwerp Research, 2018 Antwerpen, België
Een 3.09 ct in het laboratorium gegroeide CVD diamant is onlangs onderzocht door de onderzoeksafdeling van de Hoge Raad voor Diamant (HRD) in Antwerpen. Het was voor het eerst dat een zo grote diamant uit de gasfase (chemical vapour deposition, CVD) voor onderzoek werd aangeboden.
cvd1cvd2Twee afbeeldingen van de 3,09 ct CVD diamant (briljant slijpsel) die de HRD in Antwerpen voor onderzoek kreeg aangeboden. Foto’s:© HRD

Diamantgroei uit de gasfase is een techniek waarbij diamant wordt gegroeid in een speciaal ontwikkelde kamer waarin koolstofrijk gas wordt verbrand. Als gevolg van chemische reacties, vormt zich diamant in laagjes op een substraat van diamant. Deze gelaagd gegroeide diamant ziet er dus uit als een plak. Het productieproces lijkt goed voor kleinere diamanten; grotere diamanten maken is erg lastig, omdat de omstandigheden dan gedurende zeer lange tijd constant moeten zijn. Het groeitempo is bijzonder laag. En om de dikte te bereiken voor een ruim 3 ct grote diamant is een prestatie op zich. Kleurloze CVD diamant bevat geen stikstof. De diamant zal daardoor altijd een type IIa of IIb zijn. (geen stikstof te traceren met infrarood spectroscopie.)

De diamant die bij de HRD voor onderzoek werd ingeleverd was briljant geslepen en was 9.36 -9.42 x 5.76 mm. De kleur werd gedefinieerd als nauwelijks getint wit (slightly tinted white) volgens internationale normen: 1 ecg, fluorescentie geen.
Onderzoek onder de microscoop bracht tal van speldenknopvormige insluitsels naar voren wat de helderheid op VS2 bracht. Onder gekruiste polarisatie-filters werd een patroon zichtbaar dat lijkt op het tatami patroon dat kenmerkend is voor type IIa diamanten.

cvd3cvd4Foto boven: Tal van speldenknopvormige insluitsels te zien onder de microscoop en op de tweede foto komt onder dubbel gepolariseerd licht een patroon tevoorschijn dat erg lijkt op het kenmerkend tatamipatroon van type IIa diamanten. Foto’s: ©HRD

Zowel de D screen als de Alpha Diamond Analyzer, twee instrumenten ontwikkeld door de HRD om mogelijke in het laboratorium gemaakte diamanten te onderscheiden van natuurlijke, gaven aan dat voor deze diamant verder onderzoek noodzakelijk was. De Alpha Diamond Analyzer bevestigde dat deze grote diamant een type IIa is en daarom mogelijk kunstmatig was gegroeid of behandeld onder hoge druk en hoge temperatuur (HPHT).
Als gevolg daarvan is de diamant stevig onder de loep genomen, waarbij tal van spectroscopietechnieken zijn toegepast. Ook de Diamond View werd gebruikt om de groeistructuren te kunnen analyseren.
Het paviljoen toonde een gelaagde structuur die kenmerkend is voor CVD diamant. Na verdere analyse van dit beeld kan worden aangenomen dat het diamantgroei proces niet in een keer is voltooid maar in meerdere fasen is ontstaan. (start-stop groei indicaties bij de witte pijltjes.

Naamloos-2

Het paviljoen toont een gelaagde groeistructuur (zie pijltjes) met aanwijzingen voor een start–stop groei. Foto:© HRD

Hoewel met het blote oog geen fluorescentie viel waar te nemen, toonde de Diamand View toch een rode en paarse fluorescentie. Er is geen fosforescentie aangetoond.

cvd6
Met de Diamond View is enige fluorescentie te zien. Foto:© HRD

Verder onderzoek aan deze diamant is gedaan met UV-VIS absorptie spectrografie en fotolumeniscentie spectroscopie. Een van de belangrijkste kenmerken die bij CVD gegroeide diamant wordt aangetoond is het SiV- centrum (doublet rondom 737 nm). Dit SiV- centrum is zwak in het spectrum dat ontstaat met UV-VIS absorptie spectrografie (zie diagrammen), het is sterker ontwikkeld in de spectra gemaakt met PL laser spectrografie. Behalve voor het NV0 centrum zijn er geen pieken in het UV-VIS spectrum. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor mogelijke kleurverbeterings-behandelingen.
diagram1diagram2
Boven: UV-VIS spectrum met indicatie van het SiV- centrum (737 nm)en NV0 centrum (575 nm), daaronder fotoluminiscentie laser spectrografie bevestigt SiV piek (doublet 737 nm). Dit spectrum is getrokken met behulp van 633 nm laser exitation. Diagrammen:©HRD

CONCLUSIE
Een 3.09 ct diamant is bij de HRD gebracht voor onderzoek naar de herkomst. Onderzoeken met diverse spectrografietechnieken (Diamond View imaging, UV-VIS en fotoluminisentie laser spectrografie) bevestigen dat de diamant een CVD laboratorium gemaakte diamant is. Gezien de gelaagde groeistructuur van deze CVD diamant, moet een bijzonder grote plaat zijn gemaakt om hieruit een 3.09 ct in briljantvorm geslepen diamant te kunnen maken. Voorheen zijn alleen kleinere diamanten met de CVD methode gemaakt; nu lijkt met deze techniek niets in de weg te staan om ook diamanten tot en groter dan 3 ct op de markt te brengen. Sinds synthetische diamanten steeds meer op de markt verschijnen, zonder dat duidelijk wordt gemaakt, dat het om gemaakte diamanten gaat , is het aan te raden om een screening te (laten) doen om de potentieel gemaakte diamanten te onderscheiden van de natuurlijke exemplaren. En natuurlijk voegt de HRD daaraan toe, dat je het bij hen moet laten doen, omdat dan ook gekeken wordt naar de kleuroorzaak. De beste garantie voor consumentenvertrouwen. Aldus de HRD.

Peridoot, een gewaardeerde edelsteen

Door Prof. Dr. H.A. Hänni, FGA, SSEF Research Associate

Peridoot is een zeer gewaardeerde edelsteen in een groene kleur (Fig.1). Peridoot hoort thuis in de olivijngroep, waartoe ook de belangrijke mineralen forsteriet Mg2SiO4, fayaliet Fe2SiO4 en tephroïet Mn2SiO4 behoren. Olivijnen zijn de hoofdbestanddelen van mafische en ultra-mafische gesteenten die worden gevormd in de mantel van de aarde. Lees meer…