In memoriam John van Bokhoven

Wie John van Bokhoven zegt, zegt De Rolsteen. Een begrip in het wereldje van edelstenen en mineralen. John heeft de strijd tegen kanker niet kunnen winnen. Onlangs is hij overleden. Daarmee is een berg aan kennis verdwenen. John van Bokhoven was vanaf dag 1 lid van het Gemmologisch Gilde.
Wars van alle trends en modegrillen ging hij zijn eigen gang. Iets was goed of niet en bij niet wilde hij het niet hebben, ook al zou daar veel vraag naar zijn. Hij wilde ook niet al te afhankelijk zijn van allerhande tussenhandel. Daarom trok hij met regelmaat de wereld over om voor zijn collectie ruw te kopen en liefst ter plekke te laten slijpen.
Zijn bijdrage aan het 0-nummer van Holland Gem heeft in sterke mate bijgedragen aan de uiteindelijke vorm van het blad. Als redactie konden we altijd bij hem terecht voor informatie of een second opinion. Zo kunnen wij ons nog levendig herinneren hoe hij op onze vragen over een nieuwe, twijfelachtige, vindplaats van zonnesteen de actuele wereldliteratuur afstruinde om met een onthutsend eenvoudig antwoord te komen. Onzin, bestaat niet, kan niet. Latere expedities van onder andere GIA kwamen tot dezelfde slotsom. En bij de introductie van goede opaal uit Ethiopië bleek hij al een buidel materiaal uit hetzelfde vindgebied onderzocht te hebben. Hij was dus volledig op de hoogte van de problemen die de mindere kwaliteiten uit deze mijn met zich droegen.
Vrijwel altijd kon hij je weer wat nieuws laten zien. Of het nu om bijzondere edelstenen ging of dat het nieuwe varianten van mineralen waren. Een ontmoeting met hem was daarom nooit saai, eigenlijk keek je ernaar uit. Wat zou hij nu weer hebben.
Met de advertenties van De Rolsteen heeft hij altijd het blad en dus ook de vereniging een extra steuntje in de rug gegeven.
Het overlijden van John betekent niet het einde van De Rolsteen. De familie gaat verder met het bedrijf.
Terrence Bevoort-Alwicher FGA