Zelfde vorm diamantcertificaten uit alle HRD vestigingen

Om de uniformiteit van alle internationale werkzaamheden van de HRD Antwerp te verbeteren, zijn in de certificaten voor diamanten en juwelen enkele kleine wijzigingen aangebracht. Daardoor zijn uiterlijk en inhoud van de certificaten uit zowel Antwerpen als Mumbai gelijk getrokken.

23_11422880639_BannerCertif

Zo ontbreekt sinds februari de vermelding dat in Antwerpen wordt gewerkt volgens de BELAC-ISO norm. Er wordt wel degelijk nog volgens deze norm gewerkt, maar dat wordt niet meer vermeld omdat deze accreditering niet kon worden vermeld op de certificaten uit het HRD laboratorium in Mumbai, India. Op zich is de werkwijze in beide onderzoekscentra gelijk. Verschillen in wetgeving maken het onmogelijk om de BELAC-ISO norm ook op de Indiase certificaten te vermelden. Daarom is gekozen om het in België niet meer te vermelden. Dat moet onderstrepen dat de kwaliteit van werken in beide plaatsen gelijk is en dat het niet uitmaakt of een rapport uit Mumbai of Antwerpen komt. Bovendien moet de eenduidigheid van de rapporten elke mogelijke verwarring bij cliënten wegnemen omdat volledig wordt gewerkt volgens de normen en standaarden die voor diamantgradering zijn opgesteld door de International Diamond Council (IDC) welke zijn goedgekeurd door de WFDB (Wereld Federatie Diamant Beurzen) en IDMA (Internationale organisatie diamantverwerkende industrie).
Ander wijzigingen op de rapporten zijn enkele aanpassingen in de vormgeving en het verdwijnen van de voorwaarden die voorheen ook op de certificaten waren gedrukt. Die zijn nu te bekijken op www.hrdantwerp.com
Om de cliënten te beschermen tegen malversaties met de nieuwe certificaten, blijft HRD Antwerp deze beschermen met ultra moderne echtheidskenmerken die met loep en/of UV licht zichtbaar zijn.

Lees meer over de IDC regels voor de diamantbeoordeling op:
www.internationaldiamondcouncil.org
www.wfdb.com